שפיר במ.הבנות עם שות נאוויטס בקע זכ הנפט בחזקת ראש העין יפעלו מול הממונה לדחית ההחלטה על ביטול חזקת גבעות