שותפים בנכס הנפט Shenandoah South מכרו חלק מהזכויותיהם לשותפים אסטרטיגיים פרטים