עדכונים ממפעילת פרו' Buckskin-הפקת הנפט עשויה להתחיל מוקדם מהמתוכנן