התייחסות השותפות לפרסום המפעילה - תחילת הפקה צפויה מפרויקט Buckskin