התחלת קידוח אקספלורציה בנכס הנפט South Pelto Block 16