הסכם לרכישת 23.1% מזכויות נכס הנפט North Yucatan שבמפרץ מקסיקו תמורת כ160א$ פרטים