הושלמה העסקה לרכ זכו בנכס הנפט North Yucatan שבמפרץ מקסיקו המשך פרטים