הוחלט על ביצוע קידוח אקספלורציה ראשון בנכס נפט PL-16