ציטוט מניה

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז שינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

ציטוטי אגחים

מחיר

אג'

שינוי

תשואה לפדיון

מח"מ

טווח 52 שבועות

-

ע.נ רשום למסחר

עסקה אחרונה:

בשעה:

דוחות כספיים