ציטוט מניה

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז שינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

ציטוטי אגחים

נאוויטס בקסקין מימון

סימול

מחיר המניה

אחוז שינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

סימול

מחיר המניה

אחוז שינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

דוחות כספיים