חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

נוכח מיעוט העובדים בשותפות והשונות הרבה בין התפקידים (בהיעדר תפקידים זהים/שווי ערך), והעדר אפשרות לפרסם דוח מבלי שייחשף מידע פרטי של עובדי השותפות, הוחלט שלא לפרסם דוח בהתאם לסעיף 6ב(ד) שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו – 1996 לשנת 2021.