אירועים

כנס משקיעים 2018

בתאריך 12/12/2018 קיימה שותפות נאוויטס פטרוליום, במלון רויאל ביץ' תל-אביב, את כנס המשקיעים הראשון שלה. בכנס השתתפו נציגי מרבית הגופים המוסדיים ומשקיעים מובילים בשוק ההון. במסגרת הכנס, הציגה הנהלת השותפות, בראשות היו"ר גדעון תדמור, עדכון על פעילות החברה ונתנה סקירה הכוללת:

עדכון לגבי התקדמות בפרוייקט בקסקיו, אשר אמור להתחיל להפיק נפט ביולי 2019.

מצגת לגבי פרוייקט שיננדואה ובה תחזית תזרים המזומנים הצפוי מהפרוייקט (425 מליון דולר לפי 12NPV) ושל המשאבים המותנים במאגר (65 מליון חביות לפי C2).

פרויקטי בקסקין ושיננדואה נחשבים כמנועי צמיחה משמעותיים עבור נאוויטס פטרוליום שנים הבאות.